DATALAGRING & INTEGRITETSPOLICY

Dataskydd är en fråga om förtroende och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker www.prinova.se varför vi fullt ut applicerar de lagar som finns när vi hanterar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill härmed informera dig om hur vi lagrar och använder data. Följande integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi har och samlar in från dig genom www.prinova.se. Vi kommer beskriva vilken data vi bearbetar och hur detta sker.

ANSVAR AV PERSONUPPGIFTER

Prinova AB, registreringsnummer 559045-6686 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och därmed ansvarig för behandlingen av personuppgifterna och vi har följande kontaktuppgifter:

Prinova AB
Wallentinsvägen 28
447 37 Vårgårda
Telefon 0322-620220
E-post info@prinova.se

Endast personer på Prinova AB som behöver tillgång till dina personuppgifter för att uppfylla ändamålet med behandlingen ges tillgång till personuppgifterna. Vi säljer aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Prinova AB. De uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan begära en kopia av uppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och raderade. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter och att invända mot att enskilda personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att personuppgifterna flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. För detta ändamål vänd dig till ovannämnda kontaktuppgifter. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

INSAMLING UPPGIFTER

Personrelaterade uppgifter är uppgifter som kan hänföras till en bestämd enskild fysisk person som namn, telefonnummer, adress samt annan data som du angivit vid registrering av kundkonto.

KUNDKONTO

Alla kunder som handlar via oss registreras och får således ett kundkonto.

Vill du ändra dina befintliga kontaktuppgifter kontaktar du Prinova AB på 0322-620220 eller via info@prinova.se.

Obligatoriska uppgifter som lämnas vid all kundregistrering är:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Organisation-/personnummer
 • Fakturerings- och leveransadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Lösenord (vid registrering avtalskund)

Vi använder din e-postadress för att kunna bekräfta din beställning samt leverans och för att kunna kommunicera med dig. Din e-postadress används också som din identifiering (avtalskund) när du loggar in i vår e-handel.

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina data för genomförandet av köpprocessen, inklusive eventuella senare reklamationsfall för våra kundtjänsteri.

NYHETSBREV

När vi skickar nyhetsbrev till dig använder vi den e-postadress som du angett och behöver din bekräftelse, att du som innehavare av denna e-postadress är införstådd med mottagandet. Om du senare inte längre vill ha vårt nyhetsbrev kan du säga upp det genom att kontakta oss eller använda länk för uppsägning i nyhetsbrevet.

TREDJEPART

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dem till externa parter.