BPW GTA 2.1

( Bilden visar utförande med kuggsegment )