BPW GTA 1.7

( Bilden visar utförande med kuggsegment )