BPW GTA 1.3

( Bilden visar utförande med kuggsegment )