Peitz 230x40

(Bilden visar R234-76 från c:a -77)

 

Axeldelar för Peitz ståltorsion

R 234-76 med fjäderstavar