Knott 200x50

(Bilden visar senare modell med kompaktlager)