BPW 200x50 (S 2005-5) Äldre modell med monterad Knott broms

(Bilden visar modell med koniska rullager)